(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Dezynfekcja wody technologicznej w cukrowni (ClO2)

Instalacja wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru oparta jest na generatorze typu PBC400D (roztwory rozcieńczone), produkującym ClO2 do zbiornika buforowego. Ze zbiornika czynnik dezynfekujący podawany jest pompami typu GM (Milton Roy) do dwóch ciągów wody technologicznej tj. obiegowej oraz uzupełniającej, doprowadzanej z naturalnego zbiornika wodnego.

Termin realizacji: lipiec 2010