(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja przygotowania wody i neutralizacji ścieków w procesie regeneracji filtrów

350Filtry.jpg

 Widok stacji

Przeznaczenie

Stacja  służy do zakwaszania i  dezynfekcji wody płuczącej złoża filtrów oraz neutralizacji ścieków popłucznych pochodzących z tego procesu.

Główne elementy składowe stacji to:

  • zbiornik  neutralizacji  typu WERIT o objętości V1000 litrów z mieszadłem, zanurzalną pompą wirową, sondą pH, zespołem czujników poziomu
  • zbiornik magazynowy kwasu siarkowego o objętości V1000 litrów z pompą dozującą typ C93  oraz zespołem czujników poziomu
  • zbiornik magazynowy ługu sodowego o objętości V1000 litrów z pompą dozującą  typ GA90  oraz zespołem czujników poziomu
  • zbiornik magazynowy podchlorynu sodowego z pompą dozującą typu P56 oraz zespołem czujników poziomu
  • układ napełniania i odpowietrzania zbiorników magazynowych
  • szafa  zasilania i  automatyki sterowania procesem
  • zespół mieszaczy statycznych z wtryskiem kwasu i podchlorynu
  • czteroelektrodowa sonda pomiarowa przewodności z trójnikiem mocującym


Działanie

Stacja pracuje w trybie automatycznym, z nadzorowanym przez obsługę przejściem do kolejnego etapu pracy związanym ze zmianą cyklu płukania filtrów poddawanych regeneracji.
Po włączeniu przez obsługę przepływu wody, stykowy sygnał z przepływomierza zezwala na załączenie pomp dozujących chemikalia.

W pierwszym etapie występuje  płukanie złoża z użyciem wody z roztworem  kwasu siarkowego. W tym trybie, kwas siarkowy dozuje pompa PD1 z wydajnością ustalaną regulatorem przewodności umożliwiającym uzyskanie odpowiedniego  stężenia roztworu  kwasu. Zakres pomiarowy sondy przewodności umożliwia precyzyjne utrzymanie nastawionej wartości, a co za tym idzie żądanego stężenia roztworu.

W etapie drugim następuje  płukanie złoża czystą wodą, wypłukiwanie resztek kwasu. W tym trybie pompa dozująca kwas siarkowy jest wyłączona.

W etapie trzecim następuje dezynfekcja złoża – dozowanie podchlorynu do wody płuczącej. W tym trybie  pompa PD3 dozuje podchloryn sodu z wydajnością ustalaną ręcznie .


We wszystkich trzech etapach w sposób automatyczny pracuje neutralizator wód popłucznych.
Korekcja pH przeprowadzana jest w sposób ciągły. W zależności od żądanej wartości pH oraz poziomu cieczy w zbiorniku neutralizacji, włącza się pompa przerzutowa usuwając ściek do poziomu MIN.Napełnianie zbiorników chemikaliami

Instalacja napełniania zbiorników magazynowych chemikaliami umożliwia realizację tego procesu w sposób bezpieczny.
Zbiorniki magazynowe wyposażone są w czujniki poziomu sygnalizujące stan napełnienia.
Linie napełniania wyprowadzone są do szafki zbiorczej umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku i zakończone szybkomocującymi złączami typu Kamlock.
Stan MIN w którymkolwiek ze zbiorników chemikaliów powoduje załączenie alarmu zbiorczego  z sygnałem świetlnym i dźwiękowym na szafie sterowniczej.

pdfKarta [plik] w formacie PDF