(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Podczyszczania ścieków przemysłowych fabryki skrzyń biegów

Proces technologiczny zakłada obróbkę w reaktorze przepływowym V10m3, wcześniej zgromadzonych ścieków w zbiornikach buforowych.
Ścieki, po przejściu przez tłuszczownik poddawane są mieszaniu w trójkomorowym reaktorze, z jednoczesnym dozowaniem kwasu siarkowego, ługu sodowego, koagulanta PAX oraz polimerów.
Dozowanie kwasu siarkowego w pierwszej komorze, oraz ługu sodowego w drugiej komorze, kontrolowane jest wartością pH ścieków mierzonych w tych komorach.
W trzeciej komorze dozowany jest polimer dla rozdziału faz ścieków. Tak obrobione ścieki kierowane są do osadnika, skąd osady przetłaczane są na prasę osadu.


Zakres naszej dostawy obejmował dostawy urządzeń oraz AKPiA całej podczyszczalni, montaż urządzeń, wykonanie instalacji, a także pełny rozruch i szkolenie obsługi.

 

500Stacjaprzygotowania.jpg
Stacja przygotowania i dozowania chemikaliów

      250RozdzielniaAKPiA.jpg

 

  Stacje zarobowo-dozujące polimerów                         Rozdzielnia obiektowa AKPiA
                                                                                                z tablicą synoptyki


 

500Reaktorobrobki.jpg


Reaktor obróbki ścieków, mierniki-regulatory pH

pdfKarta [plik] w formacie PDF