(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Instalacja korekcji pH ścieków rafineryjnych

Przeznaczenie

Instalacja przeznaczona jest do korekcji pH ścieków rafineryjnych zgromadzonych w zbiorniku buforowym. Zgromadzone ścieki o wartości około pH13 korygowane są  przez zrealizowany system do wartości pH7 z możliwością zmiany wartości zadanej. Czynnikiem korekcyjnym jest stężony kwas azotowy. 

Skład systemu korekcji

Instalacja została zrealizowana z użyciem sprzętu jak niżej:

  • Nowej generacji mierników – regulatorów pH firmy Milton Roy serii D3000. Mierniki zastosowano do pomiaru pH w komorze reakcyjnej do aktywnej pętli regulacji pH. Dla pewności pomiarowej zastosowano mierniki zdublowane, jeden pracujący w pętli regulacyjnej, drugi jako kontrolny potwierdzający wartość pomiaru. Przy zadanej odchyłce w pomiarach system informuje obsługę o przekroczeniach. Trzeci miernik serii D3000 ustawiono do pomiaru wartości pH ścieku oczyszczonego. Wszystkie dane pomiarowe wartości pH gromadzone są w sterowniku systemu i historia jest wyświetlana na rejestratorze cyfrowym.
  • Pompy dozującej  kwas azotowy firmy Milton Roy typu GB950. Pompa dozująca zasilana jest poprzez falownik, sterowany sygnałem prądowym od sterownika głównego systemu.
  • Centralnej szafy systemu ze sterownikiem PLC firmy FANUC.

Stacja pracuje w trybie automatycznym, może pracować w trybie ręcznej regulacji wydajności pompy dozującej.

Panel sterujący szafy przedstawia na ekranie synoptykę obiektu.

Nasz firma zrealizowała projekt systemu,  kompletną dostawę urządzeń stacji, montaż elementów składowych wymienionych na wstępie, montaż linii kablowych, rozruch stacji oraz szkolenie obsługi.

Aplikacja_mierniki.jpgAplikacja_mierniki.jpg

Mierniki, regulatory pH serii D3000 firmy Milton Roy umieszczone w szafie ochronnej na tle reaktora oczyszczalni

Aplikacja.jpgAplikacja.jpg

Pompa dozująca serii GB950 firmy Milton Roy  w instalacji  dozowania kwasu azotowego.

Aplikacja_szafa.jpgAplikacja_szafa.jpg

Panel dotykowy z synoptyką  wraz z cyfrowym rejestratorem  zabudowane na drzwiach szafy sterownika centralnego systemu korekcji pH.