(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja dozowania chemikaliów

INSTALACJA PRZYGOTOWANIA I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW W BLOKU KOAGULACJI STACJI UZDATNIANIA WODY.

Przeznaczenie

Wchodzące w skład stacji zbiorniki magazynowe, zbiorniki robocze, pompy transferowe, pompy dozujące, sterujące zawory pneumatyczne, opomiarowanie poziomów i przepływów oraz szafa sterownicza z operacyjnym panelem dotykowym stanowią kompletny system przygotowania i dozowania:

  • Koagulanta PAX
  • Roztworu KMnO4
  • Roztworu wody wapiennej

Działanie

Stacja pracuje w trybie automatycznym, w komunikacji z nadrzędnym sterownikiem centralnej dyspozytorni.

Centralna dyspozytornia dysponuje pełną synoptyką stacji z możliwością załączenia każdego urządzenia obiektu.

Zrealizowano kompletną dostawę urządzeń stacji, montaż elementów składowych wymienionych na wstępie, montaż linii kablowych, rozruch stacji oraz szkolenie obsługi.

Obiekt został zrealizowany w cyklu pięciu miesięcy.

350Widokgolnystacji_.jpg

Widok ogólny stacji przygotowania i dozowania chemikaliów bloku koagulacji

 

350KMnO4.jpg

Stanowisko przygotowania i dozowania KMnO4

 

350Koagulant_PAX.jpg

Stanowisko przygotowania i dozowania koagulanta PAX

 

350Szafa_ster_.jpg

Szafa zasilająco – sterująca stacji chemikaliów  z kontrolnym panelem dotykowym OP7