(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Kompletny system wytwarzania i dozowania ClO2 w SUW

Miejsce instalacji: Stacja Uzdatniania Wody - MPWiK w Bochni

System zbudowany jest w oparciu o cztery bloki technologiczne:

1. Pomieszczenie magazynowe kwasu solnego, w którego skład wchodzą:

 • 2 zbiorniki magazynowe V = 1,3 m3 wraz z wannami ochronnymi (wykonanie PE). Wyposażenie zbiorników stanowią czujniki przecieku, pływakowe oraz ultradźwiękowe czujniki poziomu a także sterowane elektrycznie zawory odcinające.
 • Pompy dozujące silnikowe Milton Roy typ GA, dostarczające czynnik chemiczny do zbiorników produkcyjnych umieszczonych w generatorach dwutlenku chloru.
 • Stanowisko pompy beczkowej do napełniania zbiorników magazynowych.
 • Szafka zasilająco-sterownicza.
 • Linie ssące, tłoczne oraz odpowietrzenie zbiorników wraz z absorberem oparów HCL. 

 2.  Pomieszczenie magazynowe chlorynu sodu

 • 2 zbiorniki magazynowe V=1,3 m3 wraz z wannami ochronnymi (wykonanie PVC).
 • Pozostałe wyposażenie analogicznie jak w punkcie 1

3. Pomieszczenie generatorów dwutlenku chloru wyposażone w:

 • 3 generatory ClO2 typu PBC-250CP  - po jednym dla każdego z dwóch ciągów technologicznych wody uzdatnianej plus jeden awaryjny.
 • Rurociągi PVC U dostarczające czynniki chemiczne, wodę produkcyjną, wodę transportującą ClO2 oraz odpowietrzające.
 • Komplet zaworów odcinających z napędem elektrycznym.
 • Szafkę zasilająco-sterowniczą.

4. Pomieszczenie sterownicze

System automatyki umożliwia ręczną, jak i w pełni zautomatyzowaną kontrolę procesu z poziomu systemu nadrzędnego SUW.  

Generatory dwutlenku chloru
Generatory dwutlenku chloru
Stanowisko pompy beczkowej
Stanowisko pompy beczkowej