(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja roztwarzania polielektrolitu

Automatyczna stacja przygotowania roztworu – typ POLIMER A2000P (posiada opcję podłączenia pompy emulsji)
Opis działania

Stacja zarobowa typu Polimer A2000P zapewnia w pełni automatyczny proces przygotowania roztworu polimeru sterowany szybkością odbioru roztworu przez pompy dozujące. Stacja bazuje na trójkomorowym zbiorniku umożliwiającym ciągły proces wytwarzania. Stacja umożliwia uzyskanie roztworu z polimeru w postaci proszku.

Proszek zasypywany jest podajnikiem śrubowym, umieszczonym w dolnej części leja zasypowego. Mieszadło szybkoobrotowe w komorze roztwarzania zapewnia równomierne rozłożenie masy pęczniejącego polimeru, który odpowiednimi przelewami przemieszcza się do komory dojrzewania i magazynowania. Maksymalna wydajność procesu zależy od żądanego przez użytkownika stężenia roztworu polimeru oraz założonego czasu dojrzewania.

Sterownik stacji typu PLC z panelem dotykowym.
Na panelu dotykowym wyświetlana jest synoptyka stacji z pokazywaniem aktualnego przepływu wody rozcieńczającej, ilości zasypywanego proszku polimeru. Wyświetlane jest też stężenie uzyskiwanego roztworu. Na ekranie uzyskujemy również informacje o stanach alarmowych stacji. Stacja może pracować w trybie pracy ręcznej lub w trybie pracy zdalnej.

Sygnały sterujące stacji:
- start/stop stacji,

Sygnały informacyjne stacji:
- gotowość do pracy
- poziom minimalny i poziom maksymalny
- brak proszku
- awaria ogólna
- praca stacji.

Skład stacji:
-  zbiornik trójkomorowy wykonany z PP, 
-  mieszadła elektryczne: szybkoobrotowe (komora zarobowa) i wolnoobrotowe (komora 
   dojrzewania (komora magazynowa zaślepiona, przygotowana do montażu opcjonalnego mieszadła),
-  ślimakowy dozownik suchego polimeru z lejem zasypowym KO 45 l, wydajność zasypu proszku 
   od 0,8 kg/h do 5 kg/h
-  zespół podawania wody zarobowej (aparat wodny), złożony m.in. z  filtra, reduktora ciśnienia, 
   wodomierza oraz zaworu odcinającego,
-  moduł zwilżania polimeru w postaci proszku,
-  analogowy czujnik poziomu w komorze magazynowej,
-  sterownik

Sterownik szafki typu PLC z kolorowym panelem dotykowym, 7”.
Schemat synoptyczny stacji umożliwia nastawę parametrów pracy, wizualizuje aktualny stan załączenia poszczególnych urządzeń stacji, pokazuje ekrany alarmów aktualnych oraz historycznych, umożliwia sterowanie.

Podstawowe parametry pracy:

Zakres stężeń polimeru:       0,05 – 0,4%.
Czas dojrzewania:           minimalny ½ h, maksymalny zależy od szybkości odbioru
                         przygotowanego polimeru.
Wymiary:                  podstawa 1800x1200 mm, wysokość całkowita ok. 2060 mm.
Wydajność stacji:            2000 l/h (przy czasie dojrzewania 1h)

Cena A2000P:             39999 PLN netto