(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Mierniki, regulatory, analizatory

C 3645 - Regulator przewodności

W sterowniku zastosowano 2-elektrodowe i 4-elektrodowe czujniki 
konduktometryczne K=1,00 oraz czujniki temperatury NTC 10 K.
W przypadku podłączenia termorezystancji regulator dokonuje automatycznej
kompensacji temperatury ze stałym współczynnikiem 2 % / °C.

Specyfikacje

  Zakres przewodności: 0 / 1999 µS.
  Wyjście analogowe: 4-20 mA nieizolowane.
  Wartość zadana z możliwością wyboru funkcji min/max.
  Wizualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu.
  Zasilanie: 110 / 220 Vac, 5VA.
  Wymiary: 105x95x58mm. Szyna Din (6 modułów).

Cena: 2092 pln netto (1 szt. dostępna)

C 3655 - Bezelektrodowy regulator przewodności 

W sterowniku zastosowano bezelektrodowe czujniki konduktometryczne 
SI 315 i SI 315.1 z wbudowanym czujnikiem temperatury RTD Pt100.
W przypadku podłączenia termorezystancji regulator dokonuje automatycznej 
kompensacji temperatury ze stałym współczynnikiem 2 % / °C.

Specyfikacje

  Zakres przewodności: 0/199,9 mS.
  Wyjście analogowe: 4-20 mA nieizolowane.
  Wartość zadana z możliwością wyboru funkcji min/max.
  Wizualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu.
  Zasilanie: 110/220 V AC, 5VA.
  Wymiary: 105x95x58mm. Szyna Din (6 modułów).

Cena: 2092 pln netto (1 szt. dostępna)

C 7685 - Analizator przewodności

Sterownik można skonfigurować tak, aby korzystał z 2-elektrodowych ogniw konduktometrycznych, 
wzmocnionych 4-elektrodowych i wzmocnionych ogniw indukcyjnych.
Zapewnia ręczną i automatyczną kompensację temperatury, jeśli podłączony jest 
RTD Pt100. Gdy RTD jest podłączony, przyrząd dostarcza odczyt temperatury.

Specyfikacje

  Zakres temperatur: -10/+110°C, dokładność 0,1°C.
  Wyjście analogowe: 0-20 lub 4-20 mA izolowane. Programowalny w ramach wybranej skali.
  2 nastawy z funkcją min/max, programowalną histerezą i czasem opóźnienia.
  Przekaźnik alarmu czasowego min./maks. i punktów zadanych.
  Podwójny filtr programowy dla bardziej stabilnych pomiarów.
  3 poziomy dostępu do oprogramowania, blokada klawiatury i numer kodu dostępu.
  Automatyczne rozpoznawanie rozwiązań wzorcowych.
  Tryb pracy: automatyczny i ręczny.
  Odczyt temperatury.
  Tryb pracy: automatyczny i ręczny.
  Ciągły lub migający przekaźnik alarmu.
  Zasilanie: 110/220 V, 5VA.
  Wymiary: 96x96x155mm. DIN 43700.

Cena: 3984 pln netto (1 szt. dostępna)

Analizator CL 7635 - Cl2, ClO2, O3

Kontroler można podłączyć do ogniwa potencjostatycznego lub polarogaficznego.
Zapewnia ręczną i automatyczną kompensację temperatury.
Przyrząd zapewnia również odczyt temperatury.

Specyfikacje

  Możliwość wyboru skali w ppm - mg/l.
  Odczyt temperatury za pomocą Pt100 lub Pt1000.
  Wagi z czujnikiem potencjostatycznym: 2000 / 20,00 ppm - 2000 mg/l / 20,00 mg/l.
  Wagi z czujnikiem polorograficznym: 2000 / 20,00 / 200,0 ppm - 2000 mg/l / 20,00 / 200,0 mg/l.
  Zakres temperatur: -0/100,0°C lub 32/212°F.
  Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
  Wyświetlanie wartości zadanej i warunków alarmowych.
  Wyjście analogowe: 0-20 - 4-20 mA izolowane.
  2 nastawy z funkcją min/max i programowalnym czasem opóźnienia.
  Przekaźnik alarmu min./maks.
  Wejście logiczne dla funkcji wstrzymania lub alarmu.
  Zasilanie: 85/264 V AC.
  Wymiary: 96x96x95mm.

Cena: 3820 pln netto (1 szt. dostępna) 

C 7615 - Analizator przewodności

Sterownik wykorzystuje 2-elektrodowe czujniki przewodności o K = 1,00 i zapewnia 
trzy zakresy pomiarowe wybierane na listwach zaciskowych wejść ogniwa.

Specyfikacje

  Zakresy przewodności: 0/19,99 - 0/199,9 - 0/1999 µS.
  Wyjście analogowe: 0-20 mA nieizolowane.
  2 nastawy z funkcjami min/max.
  Wizualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu.
  Zasilanie: 110/220 V AC, 5VA.
  Wymiary: 96x96x155mm. DIN 43700.

Cena: 2620 pln netto (1 szt. dostępna)

PH 3647 - regulator pH 

W sterowniku zastosowano czujniki pH oraz czujniki temperatury NTC 10 K.
W przypadku podłączenia termorezystancji regulator dokonuje automatycznej kompensacji 
temperatury ze stałym współczynnikiem 2 % / °C.

Specyfikacje

  Zakres pH: 0 / 14,00.
  Wyjście analogowe: 4-20 mA nieizolowane.
  2 punkty nastawy z możliwością wyboru funkcji min/max.
  Wizualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu.
  Zasilanie: 110 / 220 Vac, 5VA.
  Wymiary: 105x95x58mm. Szyna Din (6 modułów).

Cena: 2332 pln netto (1 szt. dostępna)

PH 3645 - regulator pH 

W sterowniku zastosowano czujniki pH oraz czujniki temperatury NTC 10 K.
W przypadku podłączenia termorezystancji regulator dokonuje automatycznej
kompensacji temperatury ze stałym współczynnikiem 2 % / °C.

Specyfikacje

  Zakres pH: 0 / 14,00.
  Wyjście analogowe: 4-20 mA nieizolowane.
  Wartość zadana z możliwością wyboru funkcji min/max.
  Wizualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu.
  Zasilanie: 110 / 220 Vac, 5VA.
  Wymiary: 105x95x58mm. Szyna Din (6 modułów).

Cena: 2256 pln netto (1 szt. dostępna)

Analizator pH lub ORP - PH 7685

Sterownik można skonfigurować do pomiaru pH lub ORP podczas instalacji.
Zapewnia ręczną i automatyczną kompensację temperatury, jeśli podłączony jest czujnik Pt100.
Gdy RTD jest podłączony, przyrząd dostarcza odczyt temperatury.

Specyfikacje

  Zakres pH: 0/14,00 pH, dokładność 0,01 pH.
  Zakres ORP: -1000/+1000 mV, dokładność 1 mV.
  Zakres temperatur: -10/+110°C, dokładność 0,1°C.
  Wyjście analogowe: 0-20 lub 4-20 mA izolowane. 
  Programowalny w skali, 2 nastawy z funkcją min/max, programowalną histerezą i czasem opóźnienia.
  Przekaźnik alarmu czasowego min./maks. i punktów zadanych.
  Podwójny filtr programowy dla bardziej stabilnych pomiarów.
  3 poziomy dostępu do oprogramowania, blokada klawiatury i numer kodu dostępu.
  Wejście z czujnika antymonu.
  Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych.
  Tryb pracy: automatyczny i ręczny.
  Odczyt temperatury.
  Ciągły lub migający przekaźnik alarmu.
  Zasilanie: 110/220 woltów, 5 VA
  Wymiary: 96x96x155mm. DIN 43700

Cena: 3984 pln netto (1 szt. dostępna)