(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Generatory dwutlenku chloru - informacja ogólna

Generator dwutlenku chloru

Zastosowanie

Generator (wytwornica) dwutlenku chloru znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych.

Główne obszary to:

 • produkcja wody pitnej: dezynfekcja, natlenienie, chlorowanie sieci wody
 • oczyszczanie ścieków:  odkażanie wody wypływającej z miejskich oczyszczalni, odkażanie wody pochodzącej ze szpitali /z oddziału chorób zakaźnych/, natlenienie ścieków przemysłowych
 • uzdatniane wody dla zastosowania w przemyśle:  przemysł papierniczy, przemysł spożywczy, rozlewnie napojów, chłodnie kominowe
 • uzdatnianie  powietrza:  usuwanie odoru

Zalety ClO2 w dezynfekcji wody pitnej

 • wysoka  zdolność odkażania  w bardzo szerokim zakresie  pH
 • duża efektywność zwalczania szczepów  bakterii odpornych  na  inne metody
 • duża zdolność utleniania
 • krótki czas potrzebny do skutecznego działania
 • zachowanie zdolności dezynfekcji  w długim okresie czasu
 • minimalna ilość powstałych substancji ubocznych /chloro- pochodnych/, rakotwórczych dzięki reakcji ze śladowymi ilościami substancji organicznych            
 • brak zmian  smaku i zapachu odkażanej wody
 • zdolność odkażania wody zawierającej  amoniak oraz  jony bromu

Działanie generatora  ClO2

Roztwór dwutlenku chloru powstaje poprzez  reakcję kwasu solnego i chlorynu sodu w stosunku 1:1. Oba roztwory  wprowadzane  są do reaktora  poprzez pompy dozujące, które zapewniają dokładne dozowanie  i  w efekcie precyzyjną kontrolę ilości produktu.
Proces jest monitorowany przez szereg elektronicznych czujników przepływu. Dwutlenek chloru o stężeniu  20 g/litr opuszczając reaktor jest  wstrzykiwany do systemu rozcieńczania, który transportuje przygotowany ClO2 do  miejsca dozowania.

 

Schemat systemu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru - ClO2

 

500Generator.jpgGenerator wg schematu zbudowany jest z kilku bloków funkcjonalnych:

 • komory reaktora z czujnikami przepływu roztworów
 • zespołu pomp dozujących roztwory chlorynu i kwasu, ewentualnie dodatkowo wody produkcyjnej
 • zespołu rozcieńczania roztworu  ClO2 w wodzie transportowej
 • sterownika procesu z czujnikami


Generatory serii  PBC-D pracują na roztworach rozcieńczonych, 9% roztwór HCL, 7,5% roztwór NaClO2
 
Generatory serii  PBC-CP pracują na roztworach stężonych, 33% roztwór  HCL, 25% roztwór  NaClO2
 

Sterownik  procesu


Sterownik  wyposażony został w mikroprocesorowy system  i dotykowy  wyświetlacz  LCD dla kontroli i odczytu parametrów  procesu i sygnałów alarmu. Kontrola procesu przebiega wg następujących funkcji:

 • Włącz/Wyłącz: miejscowo i zdalnie
 • Ręczny: od 0 do 100% max. wydajności
 • Automatyczny: 0-100% sterowany sygnałem 4-20 mA od wodomierza
 • Automatyczny: 0-100% sterowany sygnałem 4-20 mA z regulatora analogowego
 • Automatyczny: 0-100% sterowany sygnałem impulsowym, maksymalnie 100 imp./ min


Wykonanie standardowe oferuje również dodatkowe funkcje:

 • zdalne zresetowanie  po sygnale awaryjnego  stopu
 • wyjście stykowe do zdalnej sygnalizacji załączenia
 • wyjście stykowe  zdalnej sygnalizacji minimalnego poziomu reagentów
 • wyjście stykowe zdalnej sygnalizacji   przerwy w pracy z powodu awaryjnego zatrzymania
 • automatyczne odpowietrzanie głowic pomp dozujących


Zakres oferty obejmuje:
projekt, dostawę urządzeń,  montaż, uruchomienie, rozruch technologiczny, szkolenie obsługi

pdfKarta [plik] w formacie pdf