(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Generator ClO2 dla chemikaliów rozcieńczonych typ PBC...D

Generator dwutlenku chloru TYP PBC...DGenerator typu PBC...D  wytwarza ClO2 z 9% roztworu kwasu solnego oraz 7,5% roztworu chlorynu sodowego. Reagenty dozują dwie elektromagnetyczne pompy dozujące. Reaktor oraz czujniki kontrolne dozowania umieszczone są w poliestrowej obudowie wyposażonej w system wentylacyjny. Wytworzony 2% roztwór ClO2 po rozcieńczeniu transportowany jest do miejsca przeznaczenia. Brak przepływu wody transportowej blokuje pracę generatora. Panel kontrolny ze schematem synoptycznym kontroluje przebieg procesu. Wszystkie elementy, zamontowane są na płycie PP.  Zespoły ssawne pomp dozujących zawierają stopy ssące oraz czujniki poziomu chemikaliów.


DANE TECHNICZNE
 


Zasilanie
Standard: 220 Vac 50/60 Hz
Opcja: 110 Vac 50/60 Hz - 12 Vdc


Montaż: Naścienny
Klasa ochrony: 54


Sygnały wyjściowe
Kontrola ON/OFF: Styk cyfrowy
Kontrola produkcji ClO2: Impuls cyfrowy 0...100imp./min.; Sygnał analogowy 0/4..20mA
Poziom w zbiornikach: Cyfrowy styk kontraktonu z chemikaliami
Czujniki przepływu: Cyfrowy styk kontraktonu chemikaliów

Kontrola przepływu wody: Styk cyfrowy

Średni pobór mocy: 70 W  
Moc zainstalowana: 1,5 kW
Temperatura pracy: +5...+40°C


Sygnały wyjściowe
Zatrzymanie produkcji: Cyfrowy zestyk przełączny
Alarm: Cyfrowy zestyk przełączny dla pustych zbiorników chemikaliów lub braku wodyWYMIARY/PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Generator 640x1350x300mm (LxHxW); Panel kontrolny 1000x1350x300mm (LxHxW); WLOT/WYLOT Orurowanie: PVC-U d.32-DN25

pdfKarta [plik] w formacie PDF