(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja magazynowania i dozowania chemikaliów

Kompletne stacje magazynowania i dozowania  koagulantów, flokulantów  lub  innych  chemikaliów  znajdują  zastosowanie na oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody lub w procesach technologicznych różnych gałęzi przemysłu.

Wyposażenie stacji w akcesoria pompy oraz układy pomiarowe i sterujące zależy jedynie od potrzeb i życzeń inwestora.


Kompletna stacja dozowania chemikaliów

Skład stacji:

Kompletny zbiornik chemikaliów

 • zakres objętości:                                
  1÷50m3
 • materiał zbiornika:                             
  laminat poliestrowy, PE, PVC
 • typ konstrukcji:
  zbiornik poziomy lub pionowy
 • posadowienie zbiornika:                 
  betonowa misa ochronna
 • opcjonalnie zbiorniki dwupłaszczowe
   

Wyposażenie zbiornika:

 • wąż załadowczy ze złączem szybkomocującym
 • zespół pływakowych czujników poziomu
 • opcjonalnie ultradźwiękowy przetwornik ciągłego pomiaru poziomu
 • wspomaganie zasysania (zbiorniki pionowe)

Pompa dozująca z akcesoriami

 • typy konstrukcyjne odpowiednie do dozowanych chemikaliów
 • zakres wydajności maksymalnych od 0,8 l/h do 1,5 tys. l/h
 • stopień automatyzacji zależny od potrzeb
 • ręczna regulacja wydajności
 • sterowanie sygnałem impulsowym 0-100 imp./min lub  sygnałem prądowym 0/4-20mA

Akcesoria pompy dozującej

 • zawór przelewowy
 • zawór stałego ciśnienia
 • tłumik pulsacji
 • zawór zalewowy
 • naczynie kalibracyjne
 • zawory  odcinające

Sterownik pompy/stacji

Sterownik stacji przyjmuje zewnętrzne sygnały sterujące bądź informacyjne i odpowiednio do nich steruje wydajnością pompy dozującej

Standardowo możliwe jest sterowanie wydajnością pompy w funkcji:

 • przepływu ścieków (regulacja proporcjonalna)
 • stopnia skoagulowania cząstek
 • wartości pH, Redox, stopnia natlenienia zawartości Cl2, ClO2 (regulacja stałowartościowa)

Zakres oferty obejmuje projekt, dostawę urządzeń, wykonanie misy ochronnej, montaż, uruchomienie, rozruch technologiczy.

pdfKarta [plik] w formacie PDF