(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

GENERATOR DWUTLENKU CHLORU typ PBC21-3ZB

PRZEZNACZENIE

Generator serii PBC21-3ZB przeznaczony jest do stosowania w małych obiektach użytkowej wody ciepłej i zimnej.
Kompaktowa konstrukcja , niewielkie rozmiary i w pełni automatyczna kontrola procesu wytwarzania i dozowania roztworu dwutlenku, czynią z niego bardzo pomocne i niezawodne narzędzie do walki z legionellą powszechnie występującą w takich obiektach jak:


-szpitale,
-ośrodki sportowe
-baseny
-hotele, itp.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja oparta jest na precyzyjnych i niezawodnych pompach dozujących firmy Milton Roy. Roztwór 2% dwutlenku powstaje w reaktorze w wyniku dozowania rozcieńczonych roz-tworów,  chlorynu sodowego 7,5% oraz kwasu solnego 9%. Reagenty dozowane są w proporcjach 1:1. Powstały stężony roztwór rozcieńczany jest w mieszaczu statycznym przepływającą wodą dziesięciokrotnie tworząc w zbiorniku roboczym bezpieczny 0,2% roztwór dezynfekujący.
Roztwór ten podawany jest precyzyjną pompą dozującą do obiektu dezynfekcji.Cały proces nadzorowany jest przez panel kontrolny z dotykowym pulpitem.Czujniki poziomu reagentów, czujnik przepływu reagentów oraz czujniki poziomu roztworu roboczego w zbiorniczku są sygnałami umożliwiającymi kontrolę procesu.

Ostateczna wydajność generatora określana jest wydajnością zastosowanej pompy dozującej 0,2% roztwór roboczy.

Oferujemy trzy podstawowe wydajności:        7,  14 oraz 21g ClO2/h.

Są to wydajności maksymalne w swoim szeregu.
Zakres  praktycznej regulacji w stosunku 1:10.

Przy założeniu maksymalnej dawki ClO2 wynoszącej 0,4g/m3, daje nam to możliwość dezynfekcji systemów wodnych o przepływach przekraczających 50m3/h.

 PBC_60.JPG

P10100622222222.jpg

STEROWANIE
Generator posiada sterownik z dotykowym panelem przedstawiającym synoptykę systemu.
Umożliwia wybór trybu pracy. Wizualizuje aktualną produkcję generatora.

Wydajność wytwornicy ustalana jest w dwóch trybach pracy:

•tryb pracy ręcznej
wydajność ustalana jest przez podanie określonej produkcji wyrażonej w  g/h
•tryb pracy  automatycznej, proporcjonalnej
wydajność regulowana jest w systemie proporcjonalnym do przepływu wody uzdatnianej   
wg sygnału wodomierza lub sygnału prądowego wypracowanego przez regulator od
miernika zawartości ClO2 w wodzie


Kontrola aktywna aktualnego stężenia ClO2 w wodzie dezynfekowanej prowadzona jest przez miernik zawartości ClO2 typ CL7685.010 firmy B&C  Włochy-USA lub inny z odpowiednim sygnałem wyjściowym.
Sterownik generatora posiada dodatkowe wejścia blokady pracy wytwornicy dla realizacji zabezpieczeń zewnętrznych ( np. przekroczenie stężenia gazu ClO2 w powietrzu pomieszczenia wytwornicy ) lub zdalnego wyłączenia / włączenia  jednostki.