(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

SYSTEM DOZOWANIA GOTOWEGO ROZTWORU ClO2

System tego typu charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji. Zastosowanie gotowego roztworu dwutlenku chloru eliminuje konieczność spełnienia rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa odnośnie obsługi oraz składowania chemikaliów stosowanych do produkcji ClO2  w generatorach (wytwornicach).

Roztwór ClO2 w postaci handlowej występuje jako zestaw składający się z stabilizowanej formy dwutlenku chloru oraz aktywatora. Przygotowanie gotowego do dezynfekcji roztworu sprowadza się do zmieszania składników w zbiorniku oraz dopełnienia wodą do górnego stanu. Po czasie aktywacji wynoszącym kilka-kilkanaście godzin powstaje aktywny roztwór o odpowiednim stężeniu (2000 ppm).

Skład systemu:

  • zestaw dozujący (zbiornik, pompa, mieszadło)
  • układ pomiarowy zawartości ClO2 w wodzie
  • wodomierz
  • sterownik

Schemat instalacji