(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Schemat typowej instalacji

SCHEMAT TYPOWEJ INSTALACJI


 

Dla poprawnej pracy oraz bezpiecznej obsługi bieżącej i serwisowej instalacje dozowania powinny być wyposażone w odpowiednią armaturę.

 

Schemat typowej zalecanej instalacji przedstawiamy na poniższym szkicu.

 

600Schemtypinst.jpg


 
OSPRZĘT NIEZBĘDNY

 • Pompa dozująca
 • Zbiornik
 • Zespół zaworu ssawnego z filtrem
 • Zawór przelewowy
 • Zawór zalewowy
 • Zawór odcinający


OSPRZĘT ZALECANY

 • Zawór odcinający
 • Zawór stałego ciśnienia
 • Tłumik pulsacji
 • Zawór przemywający
 • Zawór odcinający
 • Naczynie kalibracyjne
pdfKarta [plik] w formacie PDF