(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Zawory przelewowe/stałego ciśnienia

Zawory przelewowe/stałego ciśnienia


Zawory przelewowe serii ST przeznaczone są do wbudowania w instalację pomp dozujących po stronie tłocznej. Mogą one pracować jako zawory przelewowe utrzymując nastawioną wartość ciśnienia, aby po jego przekroczeniu otworzyć przelew odprowadzając nadmiar cieczy do zbiornika po stronie ssawnej pompy.
Zawory serii ST podłączone szeregowo w linii tłocznej mogą być wykorzystane, jako zawory stałego ciśnienia. Stosowanie ich jest niezbędne dla podwyższenia dokładności dozowania przy wypływie swobodnym cieczy z linii tłocznej lub ciśnieniu tłoczenia mniejszym od 1 bara.
Zastosowanie w linii tłocznej o ciśnieniu poniżej 1 bara tłumika pulsacji również wymaga wbudowania zaworu stałego ciśnienia.

 

 

Konstrukcja i działanie zaworu
Gdy ciśnienie robocze po stronie pierwotnej wzrośnie do zaprogramowanej wartości, tłok zaworu ciśnieniowego jest unoszony i dociska sprężynę. Zawór otwiera się i po stronie instalacji następuje dekompresja (po stronie wylotowej). Następnie, zawór zostaje zamknięty, gdy ciśnienie robocze tłoka zmniejsza się niżej ustalonej wartości oporu sprężyny. Jeśli układ osiąga określoną wartość przeciwciśnienia po stronie instalacji, ciśnienie to ma wpływ jednocześnie na ciśnienie pod membraną i na tłoku zaworu, tj. siły te wzajemnie się znoszą. Siła zaworu, a zatem i ciśnienie robocze pozostaje praktycznie na stałym poziomie.

Materiały

Dno zaworu, tłok i pierścień
rozdzielającyZawory_ST.JPG
• PVC-U
• PP (Polipropylen)
• PVDF (Polifluorek winylidenu)
• PTFE (Politetrafluoroetylen)
• stal nierdzewna 1.4571
Osłona zaworu
PP-GFR
Membrana
EPDM z powłoką PTFE od strony
medium
Uszczelka gniazda zaworowego
• EPDM
• FPM
• pierścień PTFE zgarniający
z powierzchni ze stali nierdzewnej                
i PTFE
Uszczelki typu o-ring końcówek
złączy

• EPDM
• FPM
Śruby łączące
Stal nierdzewna 1.4301

 

 

 Dane techniczne

Odchylenie ciśnienia roboczego
• do 5 bar przeciwciśnienie:
ok. ± 0,3 bar
• powyżej 5 bar przeciwciśnienie:
ok. ± 0,5 bar

 

Ciśnienie otwarcia
ok. 0,5 bar
Histereza
Różnica między ciśnieniem otwarcia
i zamknięcia: ok. 0,3 bar
Temperatura medium
Zależy od warunków pracy (ciśnienia
w układzie, obciążenia, itp.).
Uwzględniając wytrzymałość na
pełzanie, ustalono następujące wartości
temperatur:
• PVC-U: + 50 °C
• PP: + 70 °C
• PVDF: +100 °C
• PTFE: +100 °C
• SS: +100 °C