(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Sterowniki procesu dozowania - informacje ogólne

Sterowniki procesu dozowania

Oferowane sterowniki umożliwiają realizację funkcji powszechnie stosowanych w praktyce dozowania, a mianowicie:

  • dozowanie w układzie regulacji proporcjonalnej do przepływu cieczy wyrażone w postaci impulsów lub sygnału prądowego przepływomierza.
  • dozowanie w układzie regulacji stałowartościowej tzn. z utrzymaniem zadanego parametru obiektu np. zadanej wartości pH, REDOX, PRZEWODNOŚCI, zawartości Cl2 lub ClO2 itp.

Układ regulacji proporcjonalnej

 

ster1.jpgW  Układzie Regulacji Proporcjonalnej wydajność pompy  zależy wprost proporcjonalnie od sygnału przepływu w linii obiegowej. Pompa dozująca posiada wejście sterujące prądowe 0/4-20 mA lub impulsowe 0÷100 imp. /min.
Sygnał prądowy 0/4-20 mA bezpośrednio steruje pompami serii A9, B9, C9, A PULSE, C PULSE.
Pompy szeregu A7, B7, C7, E7 wymagają przetwornika serii MP100 dla realizacji sterowania.
Sygnał  impulsowy o częstotliwości 0-100 imp./min. bezpośrednio steruje pompami P5 oraz wszystkimi wymienionymi powyżej.
Sygnały impulsowe o wyższej częstotliwości mogą być dzielone w przetworniku MP400 z nastawą współczynnika od 1 do 1024.
Sygnały impulsowe o niższej częstotliwości mogą być mnożone w przetworniku MP500 z nastawą współczynnika od 1 do 1024.


Układ regulacji stałowartościowej

 

ster2.jpgW  Układzie Regulacji Stałowartościowej wydajność pompy ustalana jest przez regulator, tak aby utrzymać zadaną wartość parametru mierzonego.
Pompa dozująca, jako element wykonawczy układu regulacji może być sterowana sygnałem impulsowym 0-100 imp./min. przez specjalizowane mierniki/regulatory.

  • DP5000 - kontroler pH
  • DR5000 - kontroler REDOX
  • DC4000 - kontroler przewodności
  • CL7685 - kontroler Cl2, ClO2, O3

Pompy posiadające wejście prądowe 0/4-20 mA mogą być sterowane regulatorem PID z wejściem sygnałowym od przetworników i wyjściem regulacyjnym 0/4-20 mA.
Pompy dozujące silnikowe serii G model C i B wyposażone  w inwerter częstotliwości z wejściem regulacyjnym 0/4 - 20 mA są również sterowane regulatorem PID.

 

pdfKarta [plik] w formacie PDF