(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Generator dwutlenku chloru PBC560D

Generator dwutlenku chloru typ PBC560ZB

Urządzenie o wydajności 560g ClO2/h wykorzystuje do produkcji rozcieńczone roztwory robocze tj. kwas solny oraz chloryn sodu. Produkowany dwutlenek chloru gromadzony jest w zbiorniku buforowym, z którego transportowany jest do punktu dozowania membranową pompą dozującą Milton Roy.