(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Mierniki/regulatory serii 7685

MIERNIKI / KONTROLERY SERII 7685


 
Mikroprocesorowe mierniki/regulatory serii 7685, włoskiej firmy B&C, wykonane w najnowszej technologii druku powierzchniowego oraz oprogramowane w sposób przyjazny dla obsługi, znajdują zastosowanie we wszystkich procesach  technologicznych, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody. Mierniki, standardowo typu tablicowego, mogą być umieszczone w obudowie polowej. Dostępne są mierniki, regulatory dla pomiarów pH, ORP, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru szczątkowego Cl2, ClO2, ozonu O3, mętności.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

 • Wyświetlacz alfanumeryczny 1x16 znaków
 • Wejścia pomiarowe selektywnie przełączane
 • Wejścia czujnika temperatury Pt100
 • Tryb pracy Automatyczny/Ręczny
 • Parametry nastaw Alarmów oraz Kalibracji wyświetlane w systemie dialogowym z użytkownikiem
 • Wyjście prądowe izolowane 0/4-20mA
 • Dwa niezależne regulatory z wyjściami przekaźnikowymi w trybie pracy ON/OFF oraz opcjonalnie
  • PFM - proporcjonalna regulacja częstotliwości
  • PWM - proporcjonalna regulacja czasu załączania
 • Alarm max oraz min.
 • Styk przekaźnika
 • Parametry nastaw zachowane w pamięci nieulotnej EEPROM
 • Opcjonalnie: wyjście RS232
 • Zasilanie 220VAC, 5VA
 • Wymiary 96x96x155
 • Ciężar 850g

180Miernik7685.jpg     

TYPY MIERNIKÓW, PARAMETRY POMIAROWE 7685

pH 7685  - Miernik, regulator pH lub ORP


Wejście pomiarowe selektywne dla:

 • elektrod pH
 • antymonowych elektrod pH
 • elektrod ORP
 • przedwzmacniaczy 80102

Zakres pomiarowy 0-14 pH, ±1000mV ORP
Kompensacja temperaturowa Pt100

pH 7685.010  - Miernik, regulator pH +  ORP + temperatura

 • Dwa wejścia  pomiarowe  - pH, ORP
 • Odczyt - pH, ORP, temperatura
 • Dwa wyjścia izolowane 0/4-20mA - dowolnie konfigurowane
 • Dwa regulatory pH, ORP z wyborem akcji ON/OFF, PFM, PWM
 • Automatyczne rozpoznawanie buforów

CL7685 - Miernik chloru szczątkowego Cl2 , ClO2

 • Wejście pomiarowe elektrody potencjałowej SZ283
 • Prąd wejściowy 2µA/ppm
 • Zakresy pomiarowe 0-2.000ppm, 0-20.00ppm

CL7685.010 - Miernik chloru szczątkowego Cl2 , ClO2, ozonu O3

 • Wejście pomiarowe elektrody polarograficznej, membranowej CL7901
 • Prąd wejściowy 160nA/ppm
 • Zakresy pomiarowe 0-2.000ppm, 0-20.000ppm, 0-200.0ppm

CL7685.001  - Miernik chloru szczątkowego

 • Wejście pomiarowe elektrody polarograficznej
 • Prąd wejściowy 160nA/ppm
 • Zakresy pomiarowe 0-2ppm, 0-20ppm automatycznie wybierany
 • Tryb pracy - automatyczny pomiar lub symulacja serwisowa
 • Kalibracja bezpośrednia lub on-line
 • Dwa wyjścia regulatorów w trybie pracy wybieranym ON/OFF, PFM, PWM, regulatory typ PiD

OD 7685 - Miernik tlenu rozpuszczonego

 • Wejście pomiarowe, selektywne dla:
   
  • nisko/wysoko prądowej elektrody polarograficznej
  • elektrody potencjałowej
  • przedwzmacniacza 080610.2
 • Zakres pomiarowy/skala wybierana:
  • 0-200.0% powietrza rozpuszczonego
  • 0-20.00ppm
  • 0-20.00 mg/l

   Kompensacja ciśnienia, wilgotności, zasolenia
   Autokalibracja w powietrzu
   Dwa wyjścia regulacyjne

OD 7685.012 - Miernik  tlenu rozpuszczonego

 • Wejście pomiarowe dla elektrody potencjałowej
 • Zakres pomiarowy/skala wybierana jak w mierniku OD7685
 • Funkcje sterowania -opcją sondy tlenowej z autoczyszczeniem

C 7685 - Miernik przewodności

 • Wejście pomiarowe, selektywne dla:
  sondy dwuelektrodowej
  sondy czteroelektrodowej z przedwzmacniaczem
  sondy indukcyjnej z przedwzmacniaczem

Zakres pomiarowy zależy od stałej “K” i wynosi:

 • Dla sondy dwuelektrodowej
  podzakres najniższy 0-0.2000µS
  podzakres najwyższy 0-200.0mS
 • Dla sondy czteroelektrodowej oraz sondy indukcyjnej z przedwzmacniaczami
  podzakres najniższy 0-10.00mS
  podzakres najwyższy 0-40.00S

C 7685.001  - Miernik przewodności - rezystywności dla wody o wysokiej czystości

 • Skala pomiarowa nS lub MOhm
 • Automatyczna zmiana skali
 • Zakres pomiarowy zależy od stałej K i wynosi:
  dla najniższego podzakresu  0-200.0nS
  dla najwyższego podzakresu 0-20.00mS
pdfKarta [plik] w formacie PDF