(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Miernik/regulator OD7685

MIERNIK/REGULATOR OD 7685
Regulator zawartości tlenu rozpuszczonego180Miernik7685.jpg
Zastosowanie:

 • oczyszczanie wody
 • przemysł spożywczy
 • woda pitna
 • stawy rybne
 • biotechnologia
 • Wejścia, do wyboru, dla:
  • polarograficznych sond wysoko/nisko prądowych
  • sond galwanicznych
  • przedwzmacniacza 080610.2
 • Jednostki pomiarowe:
  PPM  mg/l - % nasycenia - mmHg
 • Automatyczne przełączanie między zakresami
 • Odczyt temperatury
 • Filtr oprogramowania
 • Wyświetlanie parametrów kalibracji
 • Wyświetlanie stanu punktów nastawczych i warunków alarmu
 • Automatyczna kalibracja na powietrzu
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Kompensacja dla zmian ciśnienia, wilgotności względnej, zasolenia
 • Wyjście izolowanego sygnału:
  • 0/20 mA lub 4/20 mA, do wyboru
  • programowalny w całym zakresie pomiarowym
 • Działanie w trybie automatycznym lub ręcznym
 • Dwa przekaźniki regulacyjne z histerezą, opóźnieniem i programowalna funkcją min/max
 • Alarm:
  • programowalna wartość min/max i opóźnienia
  • w regulacji czasowej punktów nastawczych
 • Przekaźnik funkcji autoczyszczenia funkcja i zatrzymania sygnałów wejściowych i wyjściowych

Miernik OD 7685  może współpracować ze wszystkimi sondami zawartości tlenu rozpuszczonego zawartymi w katalogu firmy B&C Electronics.

Opis

Sonda polarograficzna
Niski prąd sondy: 25/50 nA
Wysoki prąd sondy: 250/500 nA
Polaryzacja: 0/1250 mV


Sonda galwaniczna
Wejście: 25/50 mV

Zakresy pomiarowe do wyboru
0/200.0 mmHg
0/200.0 % nasycenia
0/20.00 PPM
0/20.00 mg/l
Nastawa zera: +/-10%
Nastawa czułości: 80/170%
Rozdzielczość wyświetlacza w temp. 20oC: 1/1000


Dalsze parametry
Ciśnienie: 500/800 mmHg
Zasolenie: 0/60,000 PPM
Wilgotność względna: 0/100%


Temperatura
Wejście: RTD Pt100 2/3 żyłowy
Zakres pomiaru i kompensacji: -2/+52oC
Rozdzielczość: +/-0.1oC
Nastawa zera: +/-2oC
Ręczna kompensacja temperatury: 0/50oC


Opcje

Dostępne są następujące opcje:

091.3713 Podwójne izolowane wyjście prądowe.
Użytkownik uzyskuje możliwość wyboru wyjścia prądowego dla pomiaru temperatury.


091.701 Izolowane wyjście RS232.
Przez to wyjście przesyłane są dane (PPM, oC) do portu szeregowego komputera


091.404 Zasilanie 24 VAC

pdfKarta [plik] w formacie PDF