(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Miernik/regulator CL7685

MIERNIK / REGULATOR CL 7685

Potencjostatyczny regulator zawartości chloru wolnego, dwutlenku chloru, ozonu180Miernik7685.jpg
Zastosowanie:

 • woda pitna
 • rozlewnie
 • baseny pływackie
 • Wejścia od:
  • czujnika potencjostatycznego
  • czujnika temperatury Pt100 3-żyły
 • Zakresy pomiarowe: 0/2 PPM i 0/20 PPM, automatyczne przełączanie
 • Filtr oprogramowania
 • Tryby kalibracji: natychmiastowa i opóźniona
 • Wyświetlanie parametrów kalibracji
 • Wyświetlanie stanu punktów nastawczych i warunków alarmu
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Wyjście izolowanego sygnału:
  • 0/20 mA lub 4/20 mA, do wyboru
  • programowalny w całym zakresie pomiarowym
 • Działanie w trybie automatycznym, ręcznym lub symulacyjnym
 • Dwa przekaźniki regulacyjne pracujące w jednym z poniższych trybów:
  • ON/OFF
  • PFM (regulacja częstości impulsu)
  • PWM (regulacja szerokości impulsu) z histerezą, opóźnieniem i programowalna funkcją min/max
 • Alarm:
  • programowalna wartość min/max i opóźnienia
  • w regulacji czasowej punktów nastawczych
 • Przekaźnik funkcji autoczyszczenia
  • działanie w trybie automatycznym i ręcznym
  • funkcja zatrzymania sygnałów wejściowych i wyjściowych
 • Automatyczny reset i ochrona przed przeciążeniem
 • Odłączalny blok terminali
 • Obudowa tablicowa o wymiarach; 96x96 (1/4" DIN)

Opis

Prąd wejściowy
2 µA/PPM przy temp. 20oC

Zakresy
0/2.000 PPM  0/20.00 PPM (Cl2, ClO2, O3)

Nastawa zera: +/-2µA

Czułość celki: 12.5/250%

Polaryzacja: -200 mV (0/-1250 mV)

Współczynnik temperatury: 0/4.0 %/oC

Filtr oprogramowania: 0.6/99.9 s

Temperatura
Wejście: Pt100 3-żyły
Zakres pomiaru i kompensacji: -2/+52oC
Rozdzielczość: +/-0.1oC
Nastawa zera: +/-1oC


Punkty nastawcze A i B
Tryby pracy do wyboru: ON/OFF  PFM  PWM

Tryby PFM/PWM
Zakres proporcjonalności: 0/10% zakresu
Częstość impulsów: 0/120 imp./min.
Szerokość impulsu: 0/99.9 s


Opcja 091.3711
Podwójne izolowane wyjście prądowe.
Użytkownik uzyskuje możliwość wyboru wyjścia prądowego dla pomiaru temperatury.


Akcesoria

SZ 283
Elektroda potencjostatyczna zawartości Cl2/ClO2/O3

SZ 7231
Komora przepływowa dla elektrody SZ 283

SZ 7233
Komora przepływowa dla 3 czujników: SZ 283, pH, ORP


 

pdfKarta [plik] w formacie PDF