(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Mierniki/regulatory serii 7615

MIERNIKI / KONTROLERY SERII 7615


 
Mierniki/regulatory serii 7615 znajdują zastosowanie w przemysłowych procesach  technologicznych, w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.
Zabudowane w szafach sterujących, stanowią elementy systemu. Umieszczone w obudowie polowej, pełnią rolę ekonomicznych wskaźników-transmiterów wartości mierzonej na obiekcie. Posiadają  funkcje Alarmu progowego oraz regulacji w trybie ON/OFF.


ZAKRES MIERZONYCH PARAMETRÓW250Mierniki7615.jpg

 • pH
 • ORP
 • przewodność
 • tlen rozpuszczony
 • wolny chlor
 • temperatura

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

 • Wyświetlacz 3˝cyfry
 • Automatyczna kompensacja temperatury, Pt100
 • Wyjście sygnału 0-20mA, obciążalność max 300 Ohm
 • Przekaźniki sterujące 2szt., 5A, 220V, obciążenie  rezystancyjne
 • Histereza regulatora 0,25%
 • Zasilanie 220VAC, 3VA
 • Obudowa 96x96x150mm 1/4 DIN
 • Ciężar 500g

TYPY MIERNIKÓW, PARAMETRY POMIAROWE

pH 7615 - Miernik, regulator pH

 • Wejście bezpośrednio od elektrod pH ±500mV
 • Obciążenie prądowe wejścia pomiarowego <2pA
 • Oporność wejściowa >1012 Ohm
 • Wejście kompensacji temperaturowej Pt100

MV 7615 - Miernik, regulator ORP

 • Zakres pomiarowy ±1500mV
 • Skala regulatora 0/1000mV
 • Obciążenie prądowe wejścia pomiarowego <2pA
 • Oporność wejściowa >10xexp12Ohm

C7615 - Miernik, regulator przewodności

 • Wejście pomiarowe - dwuelektrodowa sonda przewodności oraz czujnik temperatury Pt100
 • Zakres pomiarowy - trzy podzakresy 0/19.99-0/199.9-0/1999µS
 • Kompensacja temperatury, współczynnik 2%/°C

C7615.010 - Miernik, regulator przewodności

 • Zakres pomiarowy powiększony do sześciu podzakresów
  0/19.99-0/199.9-0/1999µS
  0/1.999-0/19.99-0/199.9mS

OD7615 - Miernik, regulator zawartości tlenu rozpuszczonego

 • Sygnał wejściowy od elektrody polarograficznej
 • Kompensacja temperaturowa poprzez czujnik Pt100
 • Wynik pomiaru wyświetlany w procentach powietrza lub w ppm
 • Sygnał wyjściowy 3nA/ppm, cela polarograficzna, membranowa
 • Zakres pomiarowy 0/199.9% powietrza rozpuszczonego lub 0/19.99ppm O2

CL7615 - Miernik, regulator zawartości chloru szczątkowego Cl2

 • Elektroda pomiarowa potencjałowa typ SZ283, umieszczona  w celi przepływowej SZ 7231
 • Zestaw przeznaczony do pomiarów zawartości chloru w wodach pitnych, basenach, czystych wodach przemysłowych
 • Zakres pomiarowy 0/5.00ppm (inny zakres na żądanie)
 • Histereza pomiarowa ±0.03p
pdfKarta [plik] w formacie PDF