(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

System dezynfekcji wody promiennikami UV

Typ lampy:                              DUV-7A350T

Przepływ maksymalny:      350m3/h

Miejsce instalacji  :               Stacja Uzdatniania Wody Szaflary

                                                  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu

Termin realizacji:                  Lipiec 2008 rok.

UVNowyTarg.jpg
Wykonano kompletny system wraz z przeróbką odcinka rurociągu głównego, montażem przepustnic odcinających obwód lampy oraz przepustnicę główną by-passu DN 300. Instalacja wykonana w stali K.O.