(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja dezynfekcji wody pitnej

OBIEKT:   MPWiK Kwidzyn

Stację dezynfekcji wody pitnej zrealizowano jako kompletne zadanie, począwszy od projektu technologicznego, projektów branżowych poprzez wykonawstwo adaptacji budynku, instalacji wentylacyjnej, wodnej, chemicznej i elektrycznej.
Montaż generatora, rozruch i szkolenia obsługi zakończyły proces inwestycji. Na obiekcie zainstalowano generator PBC500-CP pracujący na roztworach stężonych. Wobec powyższego wydzielono odrębne pomieszczenia dla magazynu chlorynu, odrębne dla kwasu oraz odrębne dla generatora ClO2.
Pomieszczenie generatora dwutlenku chloru posiada odpowiednia wentylację, ogrzewanie oraz instalację alarmową obecności dwutlenku chloru w powietrzu. Wejście do pomieszczenia jest blokowane każdorazowo na czas przewentylowania lub po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń gazu w powietrzu blokuje pracę generatora oraz wejście do pomieszczenia, włączając jednocześnie wentylację i sygnał ostrzegawczy. Pomieszczenia magazynowe kwasu solnego i chlorynu posiadają wentylację mechaniczną i grawitacyjną.


Sterowanie i pomiary:

Instalacja została wyposażona w miernik zawartości ClO2 w wodzie dezynfekowanej.
Typ miernika: CL7685, elektroda pomiarowa typu potencjałowego

Sygnał prądowy wartości mierzonej podany jest do centralnego komputera sterującego stacji. Sygnał ten służy do blokady progowej pracy generatora oraz do gromadzenia danych pracy stacji.
Bieżąca wartość wydajności generatora ustalana jest proporcjonalnie do przepływu wody sieciowej poddawanej dezynfekcji.

Widok generatora ClO2
Widok generatora ClO2
Zbiornik magazynowy chlorynu
Zbiornik magazynowy chlorynu
Komora dozowania generatora
Komora dozowania generatora
Sterownik stacji dozowania -  panel sterowania  i synoptyki
Sterownik stacji dozowania - panel sterowania i synoptyki
pdfKarta [plik] w formacie PDF