(56) 648-91-14 (56) 648-91-33

Stacja podczyszczania ścieków malarni proszkowej

OBIEKT: PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BESTER BIELAWA

Przeznaczenie:

Stację opracowano z myślą o podczyszczaniu ścieków powstających w myjce o działaniu odtłuszczająco-fosforanującym detali stalowych, aluminiowych lub ocynkowanych.
Ścieki dopływające do stacji wyodrębnione są w trzech grupach:

  • ścieki popłuczne
  • zużyte kąpiele trawiące
  • ścieki po regeneracji jonitów stacji DEMI

Opis procesu

Proces technologiczny stacji umożliwia:

  • Korektę odczynu pH
  • Usunięcie tłuszczów
  • Usunięcie związków fosforu
  • Usunięcie związków fluoru
     
malarnia1.jpg           malarnia2.jpg
 
Widok podczyszczalni ścieków                 Stacja dozowania chemikaliów
                                                           podczyszczalni ścieków

W schemacie technologicznym wydzielono proces obróbki zużytych kąpieli oraz połączono obróbkę wód popłucznych i wód po regeneracji jonitów.

W procesie obróbki zużytych kąpieli następuje oddzielenie tłuszczów poprzez zakwaszenie ścieku do pH2 oraz aglomeracja związków fosforu i fluoru poprzez dodawanie koagulanta.

Następnie po neutralizacji ścieku do wartości pH7 następuje spust wody nadosadowej do kanalizacji oraz podanie osadu do workownicy. Proces odwadniania osadu wspomagany jest dodatkiem polimeru ze stacji zarobowo-dozującej. Ciecz nadosadowa po workownicy zawracana jest do zbiornika retencyjnego wód popłucznych.

Rozdzielnia obiektowa stacji realizuje funkcje zasilania, zabezpieczenia oraz sterowania wszystkich urządzeń w trybie ręcznym oraz automatycznym zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego .

Schemat synoptyczny stacji powiela w uproszczeniu projekt technologiczny i zawiera symbole zbiorników, pomp, zaworów, rurociągów, pH-metrów oraz działające przełączniki sterujące i wskaźniki sygnalizacyjne.

Schemat synoptyczny umieszczony jest na drzwiach rozdzielni.

pdfKarta [plik] w formacie PDF